K-Fastigheter förvärvar ytterligare byggrätter i Mälardalen

K-Fast Kilen AB har förvärvat byggrätter med en total bruttoarea som uppgår till ca 35 750 kvadratmeter för byggnation av hyresrätter samt parhus i Strängnäs. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter planerar att starta byggnation etappvis från och med 2022.

K-Fast Kilen AB har förvärvat byggrätter med en total bruttoarea som uppgår till ca 35 750 kvadratmeter för byggnation av hyresrätter samt parhus i Strängnäs. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter planerar att starta byggnation etappvis från och med 2022.

K-Fast Kilen AB, ett dotterbolag till K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ingått avtal med Kilenkrysset AB om förvärv av fastigheten Strängnäs 3:21 med flera. Kilenkrysset AB äger 49 procent i K-Fast Kilen AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om ca 96,5 mkr.

Detaljplanen tillåter en bruttoarea (BTA) om ca 32 600 kvadratmeter för uppförande av ca 350 hyresrätter enligt K-Fastigheters egenutvecklade koncepthus Lamellhus och Punkthus samt ca 3 150 kvadratmeter för parhus.

”Det känns bra att i och med denna affär ta nästa steg i vårt samarbete med Kilenkrysset AB. Vi fortsätter att växa ytterligare i mälardalsregionen enligt vår plan och kan etablera oss på ett bra läge i en trevlig stad”, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

Tillträde beräknas ske första kvartalet 2022. Byggnation av etapp 1 är beräknad att starta under 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, e-post: magnus.persson@k-fastigheter.se, telefon: 010 209 61 39
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 450 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 8,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 300 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com