K-Fastigheter förvärvar ytterligare byggrätter i Mälardalen

K-Fast Kilen AB har förvärvat byggrätter med en total bruttoarea som uppgår till ca...