K-Fastigheter köper byggrätt för fler hyresrätter i Gävle

K-Fast Holding AB har ingått avtal med Alderholmen 4:34 Aktiebolag om förvärv av fastigheten Alderholmen 4:34 i Gävle kommun. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter planerar att bygga ca 110 lägenheter i koncernens egenutvecklade Lamellhus med start under 2022.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ingått avtal om förvärv av fastigheten Alderholmen 4:34 i centrala Gävle. K-Fastigheter bedömer att bruttoarea (BTA) uppgår till ca 7 200 kvadratmeter och att koncernen kan uppföra ca 110 nya hyresrätter i en stadsdel som innehåller såväl historik i form av gamla hamnmagasin och Gevalias kafferosteri som bostäder för framtiden.

”Detta förvärv kompletterar vår närvaro i Gävle på ett bra sätt. Läget på Alderholmen med närheten till både centrum och vattnet är fantastiskt och vi ser fram emot att få tillföra stadsdelen nya attraktiva hyresrätter”, Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter.

Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2022 efter uppfyllande av sedvanliga villkor. Byggnadsstart beräknas ske under 2022. Köpeskillingen uppgår till 28,5 mkr och årligt hyresvärde bedöms uppgå till ca 12,1 miljoner kronor efter färdigställande, vilket beräknas ske under 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Persson, affärsutvecklingschef, e-post: magnus.persson@k-fastigheter.se, telefon: 010 209 61 39
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 450 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 8,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 300 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com