K-Fastigheter köper utvecklingsfastighet i Helsingborg

K-Fast Holding AB har ingått avtal med YTTA Holding AB om förvärv av mark för kommande byggrätter om cirka 8 500 kvadratmeter i Ödåkra, Helsingborgs kommmun. K-Fastigheter avser att utveckla detaljplan med målet att bygga upp till 100 hyresrätter på fastigheten.

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Spritan Fastighetsutveckling AB, ägare till en del av fastigheten Ödåkra 1:186, strax söder om Ödåkra station. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 11,7 mkr, motsvarande ca 1 375 kr per kvadratmeter förväntad bruttoarea (BTA), och transaktionen är villkorad av lagakraftvunnen detaljplan.

”Vi ser fram emot att kunna utveckla denna centralt placerade tomt, där vi huvudsakligen planerar att bygga våra egenutvecklade Punkthus”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB. ”Marken ligger nära tågstationen i Ödåkra, samt precis intill Ödåkra Spritfabrik 1897, kallad ’Spritan’. Denna historiska byggnad har utvecklats till en riktig destination med inomhuspadel, cafe/bageri, resturanger, konsthall samt verksamhetslokaler.”

Transaktionen finansieras genom befintlig kassa och K-Fastigheter tillträder efter att avstyckning av aktuellt markområde vunnit laga kraft.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900
 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 040 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 6,1 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 240 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.se