Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Helsingborg

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Inslipargruppen i...