K-Fastigheter utvärderar nytt kommersiellt koncept

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ansökt om bygglov för en ny typ av konceptbyggnad, denna gång med fokus på kommersiella hyresgäster.

I september 2021 köpte K-Fastigheter fastigheterna Rusthållaren 3 och 4 i Hässleholm. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea. Idag har K-Fastigheter lämnat in bygglovsansökan för fastigheterna avseende byggnation av ett nytt kontorskoncept för kommersiella hyresgäster.

”Fastigheten har ett mycket bra läge i centrala Hässleholm och vi ser möjlighet att utveckla ett nytt koncept, kallat K-Kommersiellt. Fastigheten i Hässleholm är ett pilotprojekt för kommersiella hyresgäster som vill ha flexibel kontorsmiljö. Det blir ett projekt vi vill kunna utveckla på hemmaplan för att i detalj utvärdera och studera konceptet inför eventuell lansering. Ett nytt kontorshus ger oss även möjlighet att samordna delar av verksamheterna i K-Fastigheter och K-Prefab, som idag sitter på olika adresser”, säger Jacob Karlsson VD för K-Fast Holding AB.

K-Kommersiellt är ett pilotprojekt som utvecklas med hjälp av Arkitekterna Krook & Tjäder AB för gestaltning och arkitektur. Byggnaden i Hässleholm beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2023/2024 och konceptet ska utvärderas inför en eventuell lansering i fler orter.

”K-Fastigheter är och kommer förbli ett bostadsbolag och behåller vårt operativa mål om att minst 80 procent av hyresintäkterna ska vara bostadsrelaterade. Vid utgången av tredje kvartalet låg denna siffra på ca 85 procent. Om konceptet faller ut i enlighet med våra förväntningar kan vi i framtiden, i mindre skala, utveckla K-Kommersiellt i storstadsområden, primärt Stockholm, Göteborg och Malmö. Då som komplement till vår bostadsproduktion men aldrig i en utsträckning som riskerar att vi inte lever upp till minst 80 procent av hyresintäkter från bostadssidan”, kommenterar Jacob Karlsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD K-Fast Holding AB, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 450 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 8,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 300 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com