K-Fastigheter utvärderar nytt kommersiellt koncept

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ansökt om bygglov för en ny typ av konceptbyggnad,...