BioStock: Idogen uppdaterar kring företrädesemission och utvecklingsstatus

Idogens vd Anders Karlsson ger en uppdatering kring den nyligen kommunicerade företrädesemissionen och aktuell status i utvecklingsprojekten IDO 8 och IDO T som baseras på bolagets plattformsteknologi för tolerogen cellterapi. Senaste nytt är att bolaget har skickat in en ansökan om klinisk prövning för att starta en klinisk fas I/IIa-studie med IDO 8 på patienter med hemofili A under 2022. 

Se intervjun med Idogens vd Anders Karlsson på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/12/biostock-studio-idogen-uppdaterar-kring-foretradesemission-och-utvecklingsstatus/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/