BioStock Studio: Idogens vd kommenterar emissionsutfallet och nästa viktiga steg

I måndags presenterade Idogen utfallet i företrädesemissionen som ger bolaget finansiella resurser att starta den kliniska fas I/IIa-studien med cellterapin IDO 8 på patienter med hemofili A. Idogens vd Anders Karlsson besökte BioStocks studio för att berätta mer om emissionsutfallet, vad kapitaltillskottet avses användas till samt viktiga händelser i närtid. 

Se intervjun med Idogens vd Anders Karlsson på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/02/biostock-studio-idogens-vd-kommenterar-emissionsutfallet-och-nasta-viktiga-steg/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/