BioStock: Idogens tf vd kommenterar emissionen

Bioteknikbolaget Idogen befinner sig i klinisk fas med cellterapiprogrammet IDO 8 som syftar till återställa effekten av faktor VIII hos svårt blödarsjuka patienter som har utvecklat inhibitorer mot behandlingen. Bolagets fulla fokus ligger på den kliniska fas I/IIa-studien som främst ska utvärdera cellterapins säkerhet och tolerabilitet, men även signaler på klinisk effekt. För att finansiera studien genomför bolaget nu en företrädesemission om cirka 43,7 Mkr. BioStock fick en pratstund med tf vd Christina Herder om emissionen och varför IDO 8-programmet är viktigt.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/11/idogens-tf-vd-kommenterar-emissionen/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/