BioStock: Idogen stärker kassan för klinisk studie under 2023

Nu har teckningsperioden inletts i Idogens företrädesemission som ska möjliggöra fortsatt utveckling inom spjutspetsprogrammet IDO 8 på patienter med blödarsjuka. Bolagets cellterapi ska lära immunförsvaret att tolerera FVIII hos de patienter som har utvecklat hämmande antikroppar mot sin viktiga FVIII-behandling. Idogens lösning på problemet, och bolagets kliniska fas I/IIa-studie Toler8, uppmärksammades nyligen i den ansedda vetenskapliga tidskriften Blood. De första kliniska resultaten från studien förväntas under 2023.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/12/idogen-starker-kassan-for-klinisk-studie-under-2023/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/