K2A utreder förutsättningar för notering och ägarspridning av stamaktier

K2A har initierat en process för att utreda förutsättningarna för en notering av bolagets stamaktier av serie B på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019. I samband med en sådan eventuell notering avses också en ägarspridning av huvudsakligen nyemitterade stamaktier av serie B genomföras. Med anledning härav har K2A anlitat Carnegie och Swedbank som finansiella rådgivare och Baker McKenzie som legal rådgivare.

K2A:s preferensaktier är sedan april 2015 upptagna till handel på Nasdaq First North Premier under kortnamnet K2A Pref. Vid en eventuell notering av stamaktier av serie B på Nasdaq Stockholms huvudlista så skulle även K2A:s preferensaktier byta lista från Nasdaq First North till huvudlistan Nasdaq Stockholm. 

K2A förvaltar idag omkring 1 800 hyresbostäder, varav merparten är nyproduktion enligt K2A:s egenutvecklade koncept med yteffektiva lägenheter uppförda i trä. K2A har ambitionen att fortsätta att expandera verksamheten genom huvudsakligen nyproduktion av hyresbostäder för att ägas långsiktigt med förvaltning i egen regi. K2A har idag en projektportfölj med potential att utveckla ytterligare 3 400 nyproducerade hyresbostäder och bolagets ambition är att produktionsstarta minst 500 bostäder per år under de närmaste åren.

För ytterligare information: 

Johan Knaust, VD, K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se 

Christian Lindberg, Affärsutveckling, K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 11.30 CET den 30 november 2018.