K2A utreder förutsättningar för notering och ägarspridning av stamaktier

K2A har initierat en process för att utreda förutsättningarna för en notering av bolagets...