Klimators nyemission inför börsnotering övertecknades

Klimators nyemission inför börsnoteringen på Spotlight Stock Market övertecknades med en teckningsgrad om cirka 277 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den del av erbjudandet som inte omfattades av teckningsförbindelser tecknades till cirka 585 procent. Totalt kommer 2 500 000 nya aktier att emitteras och Klimator tillförs 21,25 miljoner kronor före emissionskostnader om uppskattningsvis cirka 2 miljoner kronor.

Första dag för handel i Klimators aktie och teckningsoption av serie TO1 är planerad till 23 oktober.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire