Kommuniké extra bolagsstämma i Partytajm International AB (publ)

Idag, 22 november 2022, höll Partytajm International AB extra bolagsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Styrelsens förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Nordic Growth Market NGM och bolagets webbplats, www.ir.partytajm.se

Punkt 7 – Beslut om förvärv av W&IT Solutions AB (närståendetransaktion)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

Punkt 8 – Beslut om kvittningsemission (närståendetransaktion)
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

Punkt 9 – Beslut om kvittningsemission
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexander Winqvist, Verkställande Direktör

ir(at)partytajm.se

Partytajm International AB (Publ)

Partytajm bedriver sin handelsverksamhet digitalt via bolagets webbplats www.partytajm.se. Bolaget är primärt verksamt på den svenska marknaden och förser kunder med partyartiklar och dekorationer till olika högtider som bröllop, kalas, dop och andra högtider samt prisvärd väggkonst.

Hemsida: www.partytajm.se

Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se