#21-101 Partytajm International AB (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Partytajm International AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel i aktierna har fastställts till onsdagen den 10 november 2021.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Partytajm International
Kortnamn: PARTY
ISIN-kod: SE0013409273
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: PARTYTAJ/SH
Instrument-ID: 8PJY
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 4 350 369
Första dag för handel: 2021-11-10
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.