Kommuniké från extra bolagsstämma i Compodium International AB (publ)

Luleå, 11 februari 2022

Extra bolagsstämman i Compodium International AB (publ) hölls idag den 11 februari 2022.

Vid den extra bolagsstämman beslutades att antalet ledamöter i styrelsen skall uppgå till fem (5). Stämman beslutade att välja följande personer till styrelsen fram till tiden för den ordinarie årsstämman: Thorleif Jener, Malin Jonsson, Johan Qviberg, Hosni Teque-Omeirat samt Amit Walia. Thorleif Jener valdes till styrelsens ordförande.  

Bolaget vill ta tillfället i akt att tacka avgående styrelseledamöterna Hans Davidsson, Thomas Flinck, Christian Lystrup samt Victoria Swedjemark.

För frågor angående Compodium kontakta Vd Charlotte Berg e-mail: charlotte.berg@compodium.com

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser. Redeye kan nås på certifiedadviser@redeye.se samt 08-121 57 690 

Fler artiklar om Compodium International AB (publ)