Mangold publicerar prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Mangold AB (”Mangold”) meddelade den 10 februari 2022 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt bolagets ansökan om upptagande av bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm Main Market. För fullständig information avseende listbytet hänvisas till det prospekt som bolaget upprättat (endast på svenska) och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet är publicerat på bolagets hemsida, https://mangold.se/investor-relations/notering och kommer även att publiceras på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Om listbytet

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till torsdagen den 24 februari 2022 och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är planerad till onsdagen den 23 februari 2022. Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (MANG) och ISIN-kod (SE0001449380). Det genomförs inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Mangold behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Rådgivare

Hannes Snellman Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För frågor kontakta:

Rebecka Röös, Head of Marketing & Communication

rebecka.roos@mangold.se

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen, BX Swiss, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är bolagets Certified Adviser (08-5030 0050, www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.