Inbjudan till CTEKs presentation av bokslutskommunikén

Den 16 februari klockan 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Jon Lind och CFO Mathias Sandh, som presenterar bokslutskommunikén samt svarar på frågor.

För att deltaga eller ytterligare information – https://financialhearings.com/event/43192

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på https://ctekgroup.com.  

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations

Tel: +46 708 24 40 88                                                        

Email: Niklas.Alm@ctek.com