L’Oréal beställer robotvagnar från FlexQube värda 2,9 MSEK

FlexQube har erhållit en order för eQart® Line robotvagnar från L'Oréal i USA värd 2,9 MSEK. Robotarna kommer att installeras i ett av L'Oréals distributionscenter under det tredje kvartalet 2022.

CEO Anders Fogelberg kommenterar: “Detta är den andra större ordern vi får i USA under en relativt kort tidsperiod och vi känner att detta är ett genombrott för acceptansen av vårt modulära AGV koncept. Ett prisvärt och användarvänligt koncept med extremt kort implementeringstid. Vi tar ytterligare ett steg på vår resa att bli ett erkänt robotteknikbolag och jag ser mycket fram emot att se dessa robotar användas hos L'Oréal.”

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har över 850 kunder i 35 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.

FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Exempel på större kunder är Tesla, Amazon, Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Oda och Mann+Hummel.

 

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg
anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 maj 2022 kl. 07:30 CET.