Lumito – Ger rätt diagnos – Mangold Insight Analys

Mangold rekommenderar köp i Lumito med riktkurs 1,33 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Lumito är ett medicintekniskt bolag vars teknik inom vävnadsprover höjer bildkvalitet vilket i sin tur gör att bättre diagnoser kan ställas inom cancer. En ökande befolkning och att allt fler som insjuknar i cancer leder till att fler vävnadsprover tas. Med Lumitos teknik kan processen bli snabbare och diagnosen säkrare.  

Bolaget står inför en lanseringsfas av dess produkt som är en scanner med tillhörande reagens. Målsättningen är att ta andelar på en växande marknad för vävnadsprover. Hösten 2022 är det tänkt att bolaget ska inleda sin försäljning. Lumito ska ta andelar inom forskningslabb på den europeiska marknaden. En lyckad lansering i Europa kan på sikt innebära att bolaget växer på fler marknader såsom den nordamerikanska. Bolaget väntas växa i hög takt med 154 procent i snitt per år under perioden 2022 till 2026. Lönsamhet är ett par år bort och väntas kunna nås under 2024 om bolagets försäljning tar fart i Europa. 

För att kunna genomföra lanserings-strategin behöver bolaget kapital. En företrädesemission genomförs under december vilket ger bolaget resurser att slutföra och marknadsföra produkten. Mangold har valt att värdera Lumito med en DCF-analys som utgår från ett antal marknadsantaganden. I vårt base-case ser vi en uppsida på drygt 70 procent med riktkursen 1,33 kronor per aktie.