Luxbrights företrädesemission slutregistrerad och handel med BTA upphör

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Luxbright AB (publ) (“Luxbright” eller “Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 3 mars 2023 och som delregistrerades den 17 mars. Företrädesemissionen har nu slutregistrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 29 mars 2023.

Slutregistreringen medför att aktiekapitalet i Bolaget ökar med ytterligare cirka 6 900 SEK till cirka 11 072 509,88 SEK och att antalet aktier ökar med ytterligare 55 200 aktier till 88 580 078 aktier.

Rådgivare
North Point Securities och MAQS Advokatbyrå var finansiell respektive legal rådgivare till Luxbright i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerade emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Tel: +46 (0)70 261 2011
E-post: 
mats.alm@luxbright.com

Om Luxbright
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell oförstörande provning (OFP), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell OFP, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.