Lyssna på VD Anders Koritz presentation från Stora Aktiedagen

Parans VD Anders Koritz presenterade i måndags bolaget och den pågående emissionen på Stora Aktiedagen i Stockholm. Se nu presentationen via Parans hemsida.

YouTube: https://youtu.be/vzm9H3L3_GE

För den som inte hade möjlighet att se presentationen live igår går den nu att se den via Parans hemsida: https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/  

Via samma länk går det också att ta del av emissionserbjudandet samt tillhörande handlingar: prospekt, teaser samt anmälningssedel utan företrädesrätt.

– Vi genomför denna emission för att fortsätta vår expansiva strategi där vi tar stora kliv framåt i den kommersialiseringsfas vi är inne i och för att kunna lägga en grund för Parans fortsatta framgång, säger Anders Koritz, VD på Parans. Vi kommer att fortsätta att arbeta med att bygga ett stabilt distributions- och servicenätverk samt hålla en hög marknadsnärvaro in i 2019 för att positionera oss bra på en marknad som växer allt mer.

Erbjudandet i sammandrag

Befintliga aktieägare erhåller företrädesrätt att teckna i förestående Erbjudande. Även nya investerare är välkomna att delta i Erbjudandet.

Företrädesemission av units
Teckningsperiod 26 november – 12 december, 2018
Emissionsbelopp Cirka 20,28 MSEK
Villkor Varje två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny unit
Emissionsvolym 11 590 186 units
Teckningskurs 1,75 SEK per unit. Courtage utgår ej
Antal befintliga aktier 23 180 372 st.
Bolagsvärde före emission* Cirka 40,56 MSEK
Avstämningsdag 21 november 2018
Handel i units Parans aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn PARA och innehar ISIN-kod SE0002392886. Teckningsoptionerna kommer att handlas på Spotlight Stock Market.  
Garantier och teckningsförbindelser Cirka 64,34 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 7 MSEK och emissionsgarantier till 6 MSEK.
Beräknad tid för offentliggörande av emissionens utfall Vecka 51 (17 – 21 december 2018)
Handel med teckningsrätter 26 november – 10 december 2018
Villkor teckningsoption Lösenperiod: 6 jan, 2020 – 7 feb, 2020Lösenpris: 2 SEKVillkor: Två (2) teckningsoptioner (TO6) ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Ovanstående tabell är ett sammandrag av Erbjudandet. Fullständiga villkor & anvisningar finns att tillgå i prospektet.


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.