Marknadsmeddelande 250/18 – STENOCARE A/S noteras på Spotlight Stock Market den 26 oktober 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för STENOCARE A/S:s aktie är den 26 oktober 2018. Kortnamnet för aktien är STENO.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 711 820,96 DKK fördelade på 8 897 762 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: STENO
Aktienamn: STENOCARE
ISIN-kod: DK0061078425
Orderboks-ID: 4NGD
CFI: ESVUFN
FISN: Stenocare AS/-
Organisationsnummer: DK39024705
LEI: 549300NCH67H3GA28R82
Kvotvärde: 0,08 DKK 
Första dag för handel: 26 oktober 2018
Antal aktier: 8 897 762
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 8 897 762
Marketsegment: SPDK
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 3 (Shares and depositary receipts) 

Stockholm den 23 oktober, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com