Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare och emissionsinstitut i STENOCARE A/S kraftigt övertecknade nyemission

I september/oktober 2018 genomfördes Europas första IPO inom medicinsk cannabis när danska STENOCARE A/S (”STENOCARE”) genomförde en nyemission inför notering på Spotlight Stock Market. Nyemissionen övertecknades kraftigt och den totala teckningen slutade på cirka 402 MDKK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 2 161 procent. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 2 100 nya aktieägare. Sedermera Fondkommission var bolagets finansiella rådgivare och emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

STENOCAREs nyemission om totalt cirka 18,6 MDKK tecknades till cirka 402 MDKK inklusive teckningsåtagande om cirka 11,2 MDKK. Detta motsvarar en total teckningsgrad om cirka 2 161 procent. Genom nyemissionen tillförs STENOCARE cirka 2 100 nya aktieägare. Totalt valde 11 812 personer att teckna i nyemissionen. På grund av det stora intresset sker tilldelning genom slumpmässigt urval i enlighet med tilldelningsprinciperna som angivits i bolagets memorandum.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se 
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.