Nyemissionen tecknad till 272 procent

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) avslutade onsdagen den 10 oktober 2018 sin företrädesemission. Emissionen om 9,4 MSEK tecknades till 25,6 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 272 procent. Med anledning av den höga teckningsgraden har styrelsen beslutat att nyttja den annonserade överteckningsoptionen om ytterligare 2,0 MSEK. AcuCort tillförs därmed 10,8 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,6 MSEK. Emissionen tecknades till 96 procent med stöd av teckningsrätter.

– Det är glädjande att emissionen har fulltecknats. Jag konstaterar också att det råder ett stort intresse för AcuCort och vår läkemedelskandidat Dexa ODF, vilket har märkts inte minst under emissionsperioden. Den framgångsrika emissionen innebär att bolaget nu kan fortsätta utvecklingen mot att kommersialisera Dexa ODF efter ett möjligt godkännande i EU redan i slutet av 2019, säger Mats Lindfors, VD för AcuCort.

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka dvs. vecka 42.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av november 2018. 

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2018. 

Genom emissionen av 2 824 566 aktier ökar antalet aktier i AcuCort AB till totalt 9 798 266 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 2 824 566 kronor till 9 798 266 kronor.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Kort om AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. AcuCort är noterat på Spotlight sedan april 2017. Besök gärna www.acucort.se.

För mer information om bolaget och dess utveckling finns en webbintervju med VD Mats Lindfors tillgänglig via länken: https://www.youtube.com/watch?v=6VxUTod2VPY