Idag inleds handeln i STENOCARE A/S aktier på Spotlight Stock Market

Idag, den 26 oktober 2018, inleds handeln i STENOCARE A/S (”STENOCARE”) aktier på Spotlight Stock Market. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt bolaget i samband med noteringen och den nyemission som bolaget genomförde i september/oktober 2018.

Noteringen på Spotlight Stock Market har föregåtts av en nyemission som tillfört bolaget cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till totalt cirka 402 MDKK inklusive teckningsåtagande om cirka 11,2 MDKK, motsvarande en total teckningsgrad om cirka 2 161 procent. Totalt valde 11 812 personer att teckna i nyemissionen och STENOCARE tillfördes cirka 2 100 nya aktieägare.

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Spotlight Stock Market.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se 
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.