Åtta organisationer och över 500 registrerade användare på ESEN eSports digitala plattform

Sedan lanseringen av ESEN eSports AB:s (“ESEN eSports” eller “Bolaget”) digitala plattform för knappt två veckor sedan har åtta organisationer (turneringsarrangörer) registrerat sig på plattformen. Antalet registrerande användare överstiger per idag 500 stycken.

Organisationerna som har registrerat sig har rätten att anordna turneringar på plattformen. Exempelvis har organisationen Overwatch Sverige nu valt ESEN eSports plattform för att anordna Red Bull EWKND (turnering i spelet Overwatch). Vidare har plattformen idag över 500 registrerade användare. Antalet turneringsarrangörer och turneringar är en nyckelkomponent för att driva trafik och erhålla fler registrerade användare.

På sikt avser Bolaget implementera en abonnemangsmodell som ska erbjuda användaren exklusiva turneringar och priser. Övriga potentiella intäktskällor från plattformen är bland annat marknadsförings- och white label-lösningar.

”Vi har sedan lanseringen av den publika beta-versionen för drygt två veckor sedan erhållit flertalet förfrågningar från turneringsarrangörer och andra potentiella samarbetspartners. Det har mynnat ut i åtta registrerande organisationer på kort tid. Det är självförverkligande och kul att få efterfrågan av en plattform som är oberoende av spel och som sätter spelcommunityt i fokus validerad. Vi har också sedan lanseringen gjort en del tekniska justeringar för att säkerställa funktionaliteten i samråd med turneringsarrangörer och användare” säger Bolagets vd Joakim Stenberg.

Kontakt
Joakim Stenberg, vd
ESEN eSports
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports
ESEN är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett infrastruktur för e-sport vilket innefattar egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över 200 sändningar i ryggen. ESEN är experter på liveproduktion av e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering “King of Nordic” under eget varumärke. Men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare.