Marknadsmeddelande 235/18 – Information om företrädesemission i ESEN eSports AB

Den 15 oktober 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ESEN) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 16 oktober 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 4,60 SEK (1:2 á 4,60 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 19 oktober 2018 till och med den 1 november 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 19 oktober 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 19 oktober 2018 till och med den 5 november 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: ESEN TR
ISIN-kod: SE0011751650
Orderbok-ID: 4M9K
CFI: RSSXXR
FISN: ESENESPORT/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 19 oktober 2018
Sista handelsdag: 1 november 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ESEN BTA
ISIN-kod: SE0011751668
Orderbok-ID: 4M9J
CFI: ESNUFR
FISN: ESENESPORT/SH
Handelsperiod: 19 oktober 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 15 oktober 2018.

Stockholm den 8 oktober, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com