Marknadsmeddelande 266/18 – Jetty AB noteras på Spotlight Stock Market den 12 november 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Jetty AB:s aktie är den 12 november 2018. Kortnamnet för aktien är JETTY.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 706 558,71 SEK fördelade på 6 423 261 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: JETTY
Aktienamn: Jetty
ISIN-kod: SE0011644392
Orderboks-ID: 4QHK
CFI: ESVUFR
FISN: JETTY/SH
Organisationsnummer: 556854-8860
LEI: 549300EJKT69E4QCLE52 
Kvotvärde: 0,11 SEK
Första dag för handel: 12 november 2018
Antal aktier: 6 423 261
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 6 434 261
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 7 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com