Marknadsmeddelande 59/19 – Nustay A/S noteras på Spotlight Stock Market den 22 mars 2019

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Nustay A/S:s aktie är den 22 mars 2019. Kortnamnet för aktien är NUSTAY.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 728 826,60 DKK fördelade på 18 220 665 aktier.

Information om aktien:
Kortnamn: NUSTAY
Aktienamn: Nustay
ISIN-kod: DK0061132305
Orderboks-ID: 52MY
CFI: ESVUFN
FISN: Nustay AS/-
Organisationsnummer: 36090316
LEI:
549300YZ01R223J01333
Kvotvärde: 0,04 DKK
Första dag för handel: 22 mars 2019
Antal aktier: 18 220 665
Market segment: SPDK
MIC Code: XSAT
Tick size/likviditetsband:
2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 19 mars, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com