Mårten Frostne utsedd till ny VD på FlexQube

FlexQube har efter en gedigen rekryteringsprocess utsett Mårten Frostne till ny VD. Mårten kommer från en roll som VD på MM Eson Pac AB, som under våren 2022 förvärvades av MM Group, och dessförinnan som VD på Aptus Elektronik AB, som senare integrerades i Assa Abloy Opening Solutions AB. Mårten har även under perioden 2004 till 2016 haft olika ledande befattningar inom Stena Metallkoncernen.

Som kommunicerats tidigare kommer bolagets nuvarande VD Anders Fogelberg ta en ny roll i bolaget med fokus på försäljning och affärsutveckling. Mårten Frostne kommer att tillträda som VD senast till sommaren 2023.

Christian Thiel, styrelseordförande, kommenterar; ”I Mårten fann vi den vinnande mixen av relevant erfarenhet, rätt kompetens och en resultatorienterad personlighet som vi ser matchar bolagets fortsatta resa framåt. Styrelsen är trygg i att han är rätt person att ta över stafettpinnen från Anders Fogelberg. Utöver väl dokumenterade ledaregenskaper har Mårten i sina senaste roller som VD visat prov på hög genomförandekraft och att han är en skicklig strateg för att utveckla snabbt växande bolag på bästa möjliga sätt.

Under tiden han var VD på Eson Pac AB lyckades han på kort tid växa försäljningen och öka lönsamheten, han var också en avgörande faktor i att bolaget såldes och skapade största möjliga värde till aktieägarna.

Mårten har genom sin karriär både jobbat med turn-around av bolag och drivit tillväxtresor, alltid med ett stort fokus på lönsamhet och kunden. Detta i internationella miljöer där han demonstrerat att han är en naturlig ledare med en hög analytisk och strategisk kapacitet. De organisatoriska förändringsresorna han drivit uppvisar förmågan att skapa framtidssäkra strukturer och få med sig hela verksamheten framåt. Det finns onekligen en skärpa och stark drivkraft hos Mårten som resulterat i att han har en imponerande resa bakom sig och vi ser väldigt mycket fram emot hur han ska navigera FlexQube mot nya höjder.”

Mårten Frostne kommenterar; ”Jag ser väldigt mycket fram emot att axla VD-rollen nu när bolaget går in i nästa fas efter att ha byggt upp en imponerade plattform i global kontext. Med FlexQubes förutsättningar är jag övertygad om att vi ska lyckas ta vara på de nästintill oändliga möjligheterna som finns i marknaden. Den starka kombinationen av innovation, kundorientering och tillväxtfokus tilltalar och inspirerar mig.”

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har över 900 kunder i 36 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.

FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Exempel på större kunder är Tesla, Amazon, Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Oda och Mann+Hummel.

För mer information kontakta styrelseordförande, Christian Thiel

christian.thiel@flexqube.com

+46 70-547 90 90

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 december 2022 kl. 10:40 CET.