Metacon AB har anlitat Mangold Fondkommision som likviditetsgarant

Pressmeddelande
Karlskoga, 11 oktober 2018

Metacons aktie noteras som tidigare meddelats  den 11 oktober på Nordic Growth Market Nordic MTF. 

Metacons aktie noteras som tidigare meddelats  den 11 oktober på Nordic Growth Market Nordic MTF.
Bolaget har anlitat Mangold som likviditetsgarant.

För ytterligare information:

Chris Törnblom, VD
Tel: +44 7827509544

Läs mer på: www.metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare.

Chris Tornblom
E-post: cct@metacon.se
Mobil: +44 78 275 09544


Metacon AB,
Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga

Tfn: 0586-74 00 80 E-post: info@metacon.se