#22-63  Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Metacon AB

Företrädesemissionen i Metacon AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier har fastställts till den 11 juli 2022.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Metacon BT

Kortnamn: META BT

ISIN-kod: SE0018042467

FISN-kod: METACON/SH

CFI-kod: ESNUFR

Sista dag för handel: 2022-07-11

Instrument-ID: A9GS        

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.