Metallvärden informerar om pågående förhandlingar

I samband med pressmeddelande den 28 januari om förlängning av teckningstiden i den pågående företrädesemissionen i Metallvärden omnämndes pågående förhandlingar om en väsentlig tradingaffär.

 

Kontaktsskrivningen för nämnda affär har dragit ut på tiden och kontrakt kommer inte att kunna tecknas innan pågående företrädesemission stängs fredagen den 8 februari.

Styrelsen gör bedömningen att kontraktskrivning kommer att ske inom kort och att ytterligare information då kommer att kunna publiceras.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman,

Koncernchef Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se www.metallvarden.se