#19-03 Förlängd teckningstid rörande företrädesemission i Metallvärden i Sverige AB

Metallvärden i Sverige AB (”Bolaget”) genomför för närvarande en företrädesemission för befintliga aktieägare, för ytterligare information se Nordic MTF:s meddelandeserie #18-107.


Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB har idag beslutat att förlänga teckningstiden med tre veckor till den 29 januari 2019. Beslutet innebär även att handeln med teckningsrätter förlängs med motsvarande tid, vilket innebär att sista dagen för handel blir den 25 januari 2019.


Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Metallvärden i Sverige TR
Kortnamn: METV MTF TR
ISIN-kod: SE0012013233
FISN-kod: METALLVARD/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-12-17
Korrigerad sista dag för handel: 2019-01-25 (tidigare 2019-01-04)
Instrument-ID: 4SUQ
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 101 008 092
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Metallvärden i Sverige BT
Kortnamn: METV MTF BT
ISIN-kod: SE0012013241
FISN-kod: METALLVARD/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-12-17
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 4SUR
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.