Micropos Medical: Nyemissionen tecknad till 308 procent

Micropos Medical AB avslutade torsdag den 25 juni sin företrädesemission. Emissionen om 12,7 MSEK tecknades till 39,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 308 %. Micropos tillförs därmed 11,7 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 1,0 MSEK. Emissionen tecknades till 95,5 procent med stöd av teckningsrätter.

– Det känns förstås mycket bra att emissionen har fulltecknats. Med medel från emissionen får vi resurser att satsa på ökad försäljning av det nya HypoCath-systemet i Europa och få igång sjukhusen så att de regelbundet använder systemet vid strålbehandling av patienter med prostatacancer, säger Thomas Lindström, VD i Micropos. Därigenom skapas bra referenskunder och erfarenhet av att dagligen arbeta med systemet och finna de rätta arbetssätten för en effektivare vård. Med regelbunden användning av systemet kommer det att skapas repetitiva intäkter från försäljning av sändarkatetrar som är en förbrukningsvara i systemet. 

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka.  Tilldelning kommer endast att ske till de investerare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och därutöver ansökt om ytterligare tilldelning i emissionen. Övriga investerare kommer inte att kunna beredas någon tilldelning.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av juli 2020.Genom emission av 14 149 277 aktier ökar antalet aktier till totalt 113 194 219 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 707 463,85 kronor till 5 659 677,70 kronor.

 

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2020.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020.