Micropos Medical: Nyemissionen tecknad till 136 procent

Micropos Medical AB avslutade onsdag den 6 mars sin företrädesemission. Emissionen om 22,8 MSEK tecknades till 31 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 136 %. Micropos tillförs därmed 22,2 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,6 MSEK. Emissionen tecknades till 71 procent med stöd av teckningsrätter.

– ”Det känns verkligen roligt att känna det starka stöd som finns hos våra aktieägare om att vi är på rätt väg”, säger VD Thomas Lindström i Micropos Medical AB, med anledning av den fulltecknade emissionen. ”Nu kan vi med full kraft fortsätta bearbeta den europeiska marknaden, men även fortsätta de marknadsbearbetningar som påbörjats i USA, för att etablera Raypilot Systemet som det självklara valet vid behandling av prostatacancer genom hypofraktionering, SBRT”.

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka. Övriga investerare kommer inte att erhålla något besked från bolaget.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av mars 2024.

Genom emission av 12 660 558 aktier ökar antalet aktier till totalt 151 926 703 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 633 027,90 kronor till 7 596 335,15 kronor.

Thomas Lindström
CEO
+46 (0)31-760 80 05
info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad träffsäkerhet vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad träffsäkerhet kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® med förbrukningsvarorna Hypocath®  och Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.  

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2023.