Grundarna säljer del av sitt aktieinnehav i Promimic AB (publ)

Promimics båda grundare, Per Kjellin och Martin Andersson, har valt att sälja delar av sitt aktieinnehav i Promimic. Försäljningen sker via det bolag som de bildade vid den initiala finansieringen av Promimic, Firma Andersson & Kjellin. I den gemensamma firman upptogs lån för att erhålla en ökad andel ägande i Promimic.

De båda grundarna har nu valt att sälja en del av sitt aktieinnehav för att lösa detta lån. Försäljningen uppgår till 260 000 aktier. Aktierna såldes till kurs av 31:70 och totalbeloppet uppgår till 8 242 000 kronor. Firma Andersson & Kjellin kvarstår som en av bolagets största ägare med sina 431 360 aktier och grundarnas engagemang i Promimic fortsätter.

Mölndal, den 8 mars 2024
Promimic AB (publ)

För mer information, kontakta:
Magnus Larsson, VD
Mobil: 0709 776477 E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Promimic AB (publ) är ett tillväxtbolag som utvecklar och marknadsför biomaterial för förbättrad osseointegration till ledande företag inom dentala och ortopediska implantat. Huvudprodukten HAnano Surface har utvecklats från spetsforskning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Tekniken har visat sig förbättra osseointegrationen i över 30 vetenskapliga studier och med över 1 500 000 implantat i klinisk användning. Promimic har kontor i Mölndal, Sverige och Austin, Texas, USA.

Promimics aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: PRO. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank.

Promimic AB,
 Entreprenörsstråket 10, 431 53 Mölndal, Sweden