Förändring i företagsledningen, CFO avgår i Promimic AB (publ)

Bolagets CFO, Annelie Skafte Persson, har sagt upp sig. Hennes sista anställningsdag är 17 oktober 2023. Bolaget kommer nu att inleda en process för att ersätta henne.

Mölndal den 18 juli 2023

Promimic AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Magnus Larsson, CEO      

Mobil: +46 709 77 64 77 

E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Promimic AB är ett tillväxtbolag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration till ledande företag på marknaderna ortopediska och dentala implantat. Huvudprodukten HAnano Surface har utvecklats från spetsforskning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Tekniken har visat sig förbättra osseointegrationen i över 30 vetenskapliga studier och med över 1 000 000 implantat i klinisk användning. Promimic har kontor i Mölndal i Sverige och Austin, Texas i USA. Promimic AB är listade på Nasdaq First North Growth Market.