Moment Group offentliggör utfallet i spridningsemission

Spridningsemissionen i MOMENT GROUP AB (publ) (“Moment Group” eller “Bolaget”) som Moment Group offentliggjorde den 27 november 2018 och som avslutades den 9 december 2018 (”Emissionen”) tillför Bolaget ca 10 miljoner kronor (före emissionskostnader) och ca 300 nya aktieägare. Emissionen riktades till allmänheten i Sverige och blev inte fulltecknad. Priset per aktie i emissionen fastställdes till 20,45 kronor vilket är åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 27 november – 7 december 2018.

Styrelsen har idag beslutat om tilldelning i Emissionen. Syftet med Emissionen var att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien, ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväxt samt att säkerställa god kassalikviditet över årets säsongsvariationer då verksamheten, i takt med att den växer, har ett kassaflöde som är avsevärt starkare på vinterhalvåret (Q4/Q1) än under sommarhalvåret (Q2/Q3).  

Emissionen i sammandrag
– Totalt tecknades och tilldelades 477 700 aktier av ca 300 personer. 
– Teckningskursen per aktie uppgår till 20,45 kronor vilket är åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 27 november – 7 december 2018. Inget courtage utgår. 
– Likviddag är den 13 december 2018.

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 15 000 783 aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 238 850,00 kronor till 7 500 391,50 kronor.

Rådgivare
Avanza agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Moment Group och legal rådgivare i transaktionen är Advokatfirma DLA Piper.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com
0705-80 06 57

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2018 klockan 08:30 CET. 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar. Se mer på  www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se – se mer på www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver åtta arenor i Norden där sex erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholms samt Kungsportshuset i Göteborg och två är moderna aktivitetsarenor med tillhörande mat- och dryckesservering, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg. Inom Wallmans Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar – en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.