Nordax Bank AB (publ) offentliggör utfallet i återköpserbjudandet för dess seniora icke-säkerställda obligationer

Information till innehavarna av seniora icke-säkerställda obligationer emitterade av Nordax Bank AB (publ) med anledning av avnoteringen av aktierna i Nordax Group AB (publ).

Nordax Bank AB (publ) (“Nordax Bank”) offentliggjorde den 25 april 2018 ett återköpserbjudande för sina seniora icke-säkerställda obligationer (ISIN: SE0008129332) (”Obligationerna”). Erbjudandet löpte ut klockan 17.00 den 31 maj 2018 och vid den tidpunkten hade Obligationer med ett totalt nominellt värde om 13 MSEK begärts återköpta.och följaktligen kommer dessa Obligationer att återköpas av Nordax Bank den 18 juni 2018 med anledning av återköpserbjudandet.

Obligationer som förvärvats av Nordax Bank kommer att bli makulerade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Frid, Kommunikationschef och mediakontakt, tfn: 0705 29 08 00 eller andreas.frid@nordax.se 

Om Nordax

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

Nordax Bank AB är skyldig att offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades för att offentliggöras med hjälp av den kontaktperson som anges ovan, kl 14.30 CET, 1 Juni 2018