Nordax Bank AB (publ) offentliggör utfallet i återköpserbjudandet för dess seniora icke-säkerställda obligationer

Information till innehavarna av seniora icke-säkerställda obligationer emitterade av Nordax Bank AB (publ) med...