Nordax ansökan om avnotering godkänd

Nordax Group AB (publ) (“Nordax” eller “Bolaget”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan samt beslutat att sista dag för handel är den 24 april 2018.

Styrelsen för Nordax har vidare, som tidigare meddelats, beslutat att inte offentliggöra Nordax delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018. Som tidigare meddelats avser Nordax Bank AB (publ), som är ett dotterbolag till Nordax Group AB (publ) och har seniora icke-säkerställda obligationer upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, emellertid att den 19 april 2018 offentliggöra delårsrapport för Nordax Bank AB (publ) för perioden 1 januari – 31 mars 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Frid, ansvarig för media och investerarrelationer, tfn: 0705 29 08 00 eller ir@nordax.se 

Om Nordax

Nordax har en vision att bli den ledande nischbanken i Nordeuropa. Idag erbjuder vi tjänster till drygt 150.000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi finns som ett komplement till storbankerna och koncentrar oss på ett fåtal produkter. Vi är specialister på att hjälpa människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett centralt kontor i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 31 december 2017 uppgick utlåningen till 13,5 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 7,5 miljarder kronor. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.