Handicare Group Årsredovisning 2017

2018-04-06

Handcare Groups årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida på www.handicaregroup.com. En Pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Hållbarhetsrapporten 2017 har samtidigt publicerats på www.handicaregroup.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Boel Sundvall, Investor Relations Tel: +46 723 747 487

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionsnedsatta och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under 2017 uppgick intäkterna till 284,3 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 9,2%. Antalet medarbetare är cirka 1 200 och aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.