Nordens ledande turnaroundinvesterare

FRONTOFFICE NORDIC AB (publ) Det noterade investmentbolaget FrontOffice affärsidé är att investera i turnaroundsituationer och bedriva turnaround management. Bolaget grundades 2013 och affärsidén har nu börjat bevisa sig då Q3 rapporten lyfter fram ett mycket lönsamt bolag med 75% vinstmarginal.

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga finansiella problem men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för betydande värdeökningar i sina investeringar.

Modellen för framgångsrika turnaroundinvesteringar

FrontOffice har under åren utvecklat en ägarmodell för framgångsrika turnaroundinvesteringar. Med hjälp av big data analys och matematiska algoritmer identifierar man potentiella kunder med finansiella problem så tidigt som möjligt. Genom dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB genomförs finansiella rekonstruktioner och operationell turnaround av kundföretag. Detta arbete kan likställas med en längre due diligence process där företagens verksamhet och dess risker analyseras grundligt.

Tack vare att man varje år rekonstruerar en stor mängd kunder i det helägda dotterbolaget sitter FrontOffice på ett unikt affärsflöde av möjliga turnaroundinvesteringar. Dessa turnaroundinvesteringar är ej tillgängliga för övriga marknaden och kan genomföras till mycket förmånliga värderingar.

FrontOffice utför varje år ett fåtal väl avvägda investeringar, som genom ett aktivt ägande varsamt förädlas, för att slutligen avyttras genom en ansvarsfull exit.

FrontOffices vd Johan Lund har ordet

-FrontOffice sitter på ett unikt affärsflöde av turnaroundinvesteringar som få investerare har tillgång till. Genom att snabbt gå in och stabilisera verksamheten, genomföra rationaliseringar och effektivisera verksamheter lyckas vi snabbt skapa värde. Ofta blir uppvärderingsvinsterna mångdubbla när vi säljer vårt innehav till en mer långsiktig ägare efter en lyckad turnaround säger VD Johan Lund i en kommentar till Stockpicker.

-Dessa turnaroundinvesteringar är ej tillgängliga för övriga marknaden och genomförs till mycket förmånliga värderingar. Vi har byggt den här plattformen sedan 2013 och företaget levererar nu vinster vilket visar på att vår affärsmodell fungerar. Nu tar vi in mer kapital för att kunna göra fler och större turnaroundinvesteringar, säger Johan Lund.

Jakten på marknadens dolda guldkorn

FrontOffice scannar ständigt marknaden efter dolda guldkorn att investera i. Detta kan vara helt okända och lågt värderade företag som hamnat snett. Med hjälp av ny strategi, affärsmodell och ledning kan företaget vändas till en framgång och därmed öka kraftigt i värde. De bolag FrontOffice investerar i har ofta potential att omvandlas från konkursmässiga till potentiella börsraketer då bolagsvärdet ofta är nedpressat i samband med konkurshot.

Några exempel på tidigare genomförda affärer 

FrontOffice stöpte om den tidigare noterade grävmaskinsimportören Abelco till ett investmentbolag fokuserat på tillväxtaktier. Bolaget avlistades på Aktietorget och omlistades på NGM. FrontOffice har under 2017 genomfört en mycket lyckosam avveckling av hela sitt innehav, motsvarande ca 30% av totala antalet aktier.

 

The Great Wild är en kombination av Airbnb och Facebook för jägare, en växande köpstark målgrupp. Bolaget är ett av FrontOffice guldkorn som rekonstruerats och genomgått en turnaround. Bolaget har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som nordens största digitala jaktplattform. The Great Wild planerar för att notera bolagets aktie vid en lämplig handelsplats.

 

Umida Group är ett publikt bolag och hette tidigare Cefour. Bolaget hade hamnat i problem på grund av tidigare ägare. FrontOffice lyckades tillsammans med bolagets nya ledning och externa investerare, vända utvecklingen från nära förestående obestånd till ett väl fungerande bolag.

 

Quickbit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det vardagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats.

Stockpicker om FrontOffice och bolagets kommande nyemission

FrontOffice är ett lågt värderat investmentbolag som har förmågan och verktygen som krävs för att omvandla konkursmässiga företag till värdefulla investeringar.

Investeringsstrategin har bevisat sig och FrontOffice rustar nu inför en kommande nyemission under februari 2018. Syftet med nyemissionen är att ta in mer kapital för att kunna göra fler och större turnaroundinvesteringar och därmed skapa ytterligare värdeökning för aktieägarna.

Vid en lyckad nyemission menar vi att FrontOffice är redo att ta steget upp till den högre divisionen bland svenska investmentbolag givet den unika nischen inom turnaroundinvesteringar. Detta scenario bör leda till en betydligt högre börskurs än idag.

Mer information om den kommande nyemissionen läser du i Stockpickers nästa reportage om FrontOffice!
Vill du redan nu läsa mer om bolaget finner du dess hemsida via följande länk.

1 thought on “Nordens ledande turnaroundinvesterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Namn *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.