Nordic Asia Investment Group tar in ytterligare 90 MSEK i nytt kapital inför planerad börsnotering

Det nystartade investmentbolaget Nordic Asia Investment Group tar in 90 MSEK i sin Pre-IPO-kapitalanskaffningsrunda. Bolagets affärsidé är att investera i bolag på den kinesiska och asiatiska börsen med fokus på den digitala konsumenten.

Erbjudandet mottogs väl av flera namnstarka investerare, däribland Peter Lindell och Carl Westerstad i spetsen som lead-investerare, som tillsammans tecknade sig för 45 MSEK. Peter Lindell var en av de tidiga investerarna i bl.a. Unibet och Paradox samt är partner i riskkapitalbolaget Rite Ventures. 13 institutionella investerare deltog i nyemissionen. Därutöver har bolagets nyhetsbrevs-prenumeranter även erbjudits möjligheten att delta i bolagets Pre-IPO-runda.

Totalt efter nyemissionen har bolaget ca 90 aktieägare och bolaget rest ca 140 MSEK sedan 2019. Nyemissionen i den senaste rundan genomfördes till substansvärdet per aktie per den 1 juli 2021 och uppgick till 9,866 kr.

Stark efterfrågan för en ökad exponeringen mot den asiatiska konsumentmarknaden

”Vår affärsidé är att tillämpa den svenska investmentbolagsmodellen på den växande konsumentmarknaden i Kina och Asien, med en målsättning att generera en årlig avkastning på över 15%, drivet av portföljbolagens vinsttillväxt i de underliggande slutmarknaderna. Trots den starka tillväxten i Kinas inhemska konsumentmarknad är nordiska investerare fortsatt underallokerade till regionen. Det är ett växande problem som vi vill lösa genom vår investmentbolagsstruktur, som underbyggs av vår svensk-kinesiska bakgrund och lokala marknadsnärvaro i både Shanghai och Stockholm.”

– Yining Wang, grundare och VD för Nordic Asia Investment Group

Kompetent team med rätt förutsättningar

”Vi såg Nordic Asia som ett intressant bolag att äga för en exponering mot den inhemska konsumentmarknaden i Kina. Med deras svensk-kinesiska ledningsgrupp och lokala analytikernätverk i Shanghai har de rätt förutsättningar för att analysera och hitta rätt bolag och på så vis hjälpa oss att äga rätt innehav inom sektorn.”

Peter Lindell, Cidro Förvaltning AB   

Siktet inställt mot börsen 

Nordic Asia grundades av Yining Wang, tidigare påläggskalv på Melker Schörling AB och affärsområdeschef på Assa Abloy APAC. Nordic Asia backas av bl.a. riskkapitalbolaget Procuritas grundare Mikael Ahlström, som tidigt gick in med en seed-investering om 20 MSEK i bolaget. Nordic Asia har efter den avslutade Pre-IPO-rundan siktet inställt mot börsen och har påbörjat förberedelserna för en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market.

”Det är verkligen roligt att se hur Nordic Asia har utvecklats sedan vår initiala investering i bolaget 2019. Vi är mycket imponerade över vad teamet lyckats bygga upp, genom en kombination av deras passion, kompetens och dedikerade fokus.”

– Mikael Ahlström, ordförande i Curitas AB

Nordic Asia i korthet

Nordic Asia Investment Group 1987 AB är ett svenskt investmentbolag med fokus på den digitala konsumentmarknaden i Kina, med bas i både Stockholm och Shanghai. Just nu sker det ett skifte där Kina går från en exportledd ekonomi till ett konsumtionssamhälle där den inhemska konsumtionsmarknaden väntas förbli den primära tillväxtmotorn för Kina framöver. Nordic Asia äger en koncentrerad portfölj om ca. tjugo innehavsbolag med fokus på inhemsk konsumtion. Portföljen är fördelad mellan kärninnehav och tillväxtbolag med en målsättning att generera en årlig avkastning på över 15 procent över tid.

För mer information

För frågor om emissionen eller annat rörande Nordic Asia Investment Group, vänligen kontakta:

Yining Wang, VD

yining@nordiasiagroup.com
+46 76 286 43 46