Noteringsaktuella Freetrailer Group vill revolutionera släpvagnsuthyrning

Freetrailer Group A/S är ett innovativt danskt bolag som erbjuder en lösning för uthyrning av släpvagnar och hyrde under 2017 ut sina 1470 släpvagnar, runt 360 000 gånger. Bolagets lösning, Freelock, möjliggör helt betjäningsfri uthyrning av släpvagnarna, vilket sedermera ökar incitament för varuhuskedjor att knyta samarbetsavtal med Bolaget. Freetrailer genomför nu en notering på Aktietorget och gör en nyemission som beräknas tillföra Bolaget 14 MDKK. Kapitalet ska användas för att marknadsföra Freetrailer i Sverige och Norge, utöka samarbeten, vidareutveckla Bolagets IT-plattform och stärka balansräkningen.

Lansering av Freelock skapar starka incitament för både partners samt konsument, då partners slipper hantera uthyrningarna och kan fokusera på sin kärnverksamhet, samtidigt som konsumenterna kan hämta och återlämna släpen på ett smidigare sätt.
 
I samband med lanseringen av Freelock på IKEA i Gentofte, Danmark, ökade antalet uthyrningar med 50 %, vilket tydligt påvisar värdet produkten skapar. I dagsläget finns Freelock enbart på IKEA i Danmark, men väntas under 2018 introduceras i anslutning till andra stationer.
 
Planerar på att 19-20 fortsätta sin internationella expansion, först i Finland sedan Tyskland och Benelux. Detta ska göras med hjälp av Freetrailers partners, bland andra IKEA. Bolaget har goda relationer med IKEA, Freetrailers första kund 2004, vilket stärker expansionsplanerna.
 
”Vi har skapat ett starkt team och vi är beredda att ta verksamheten till nästa nivå. Med denna notering möjliggör vi en tillväxtresa och spridning av Freetrailers grundidé med en mångdubblering av omsättningen och resultatet till följd” säger bolagets VD Allan Sønderskov Darré

Nedan följer en sammanfattande syn av Analyst Group:
 
Lansering av självbetjäningslösningen Freelock
 
Bolagets nyutvecklade lösning, Freelock, gör att Bolagets släp kan låsas upp med hjälp av en Bluetooth-koppling till Freetrailers bokningsapp. Detta innebär att Freetrailer kan hyra ut släpvagnarna helt självbetjänat. I samband med introduktionen av Freelock vid IKEAs varuhus i Gentofte, Danmark, såg Freetrailer en ökning om ca 50 % av antalet uthyrningar, vilket påvisar lösningens potential. Freelock finns för tillfället endast på ett fåtal av Freetrailers stationer, men ska framgent installeras på samtliga vagnar. Detta estimeras leda till att antalet uthyrningar per vagn ökar, som i sin tur väntas öka Bolagets möjlighet till merförsäljning.
 
Expansion på existerande och nya marknader
 
Bolaget står i och med lanseringen av Freelock redo för att expandera. Planen är att fram till räkenskapsåret 19-20 fokusera på tillväxt på existerande marknader, där Bolaget menar att en realistisk plan är att ha 5 000 vagnar i rotation 22-23, att jämföra med dagens siffra om 1 470 stycken. Därefter planeras expansion till nya geografiska marknader, först till Finland 19-20, följt av Tyskland och Benelux under 20-21.
 
Lågt personalbehov skapar skalbarhet
 
Bolagets uthyrning av släpvagnar sker på de platser Freelock är introducerat helt betjäningsfritt, snarare än via stationslösningar, vilket innebär att Freetrailer inte har samma personalkrav som vid mer traditionell vagn-uthyrning. Av Bolagets totala personalkostnader uppskattas endast 46 % komma från roller där Bolaget kommer behöva öka antalet anställda, detta för att betjäna Bolagets tillväxt de kommande åren. Vidare innebär det att Bolaget inte behöver skala upp kostnader  i samma takt som omsättning ökar, vilket väntas medföra marginalexpansion.
 
I Base scenario värderas Freetrailer till 6,34 DKK.
 
I ett Base Scenario estimeras Freetrailers omsättnings-tillväxt mellan 17-18 till 22-23 uppgå till 20,3 % (CAGR), samtidigt som EBITDA-marginalen estimeras till 16,3 %. I en diskonterad kassaflödesmodell där diskonterings-räntan estimeras till 12,7 %, indikeras ett implicit värde per aktie om 6,34 DKK, motsvarande en potentiell uppsida om 40,9 % från noteringskursen om 4,50 DKK.

 
Emissionserbjudandet i korthet:
Teckningsperiod: 14 maj – 29 maj 2018
Teckningskurs: 4,5 DKK per aktie
Teckningsåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om totalt 8,4 MDKK, motsvarande cirka 60 procent av emissionslikviden vid full teckning.

Läs Teaser
Läs Analyst Groups aktieanalys
Läs anmälningssedel