Freetrailer Group A/S säkerställer att samtliga tecknare i den offentliga teckningen kan tilldelas en minimumpost

Det stora antalet aktier som efterfrågades i Freetrailers noteringsemission bidrog till att samtliga sökande inte kunde tilldelas en minimumpost om 1200 aktier.

För att kunna säkra en minimumpost till samtliga tecknare och med önskan om största möjliga spridning har Freetrailer fört en dialog med största teckningsåtagaren i noteringsemissionen, Dico ApS. Dico ApS har meddelat att de är villiga att reducera sitt teckningsåtagande vederlagsfritt med 64 913 aktier till förmån för personer som inte kunde tilldelas en minimumpost. Tilldelningen sker i överenstämmelse med tilldelningsprinciperna i memorandumet. Detta innebär att Freetrailer kommer att tillföras 1147 nya aktieägare efter noteringsemissionen. Freetrailer tillförs genom emissionen totalt 14 MDKK före emissionskostnader om cirka 2,1 MDKK.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registreringen hos Erhvervsstyrelsen uppgår det totala antalet aktier till 9 199 171 aktier och aktiekapitalet uppgår till 6 899 378 DKK.

Första handelsdag
Första handelsdag är planerad att bli torsdagen den 14 juni 2018.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD 
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartners.

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform.