Erkända investerare ökar sin andelar i Freetrailer genom förvärv av befintliga aktier till 5,25 DKK per aktie.

Den största venture capital investeraren i noteringsemissionen Dico ApS, det närstående investeringsbolaget Lohmann Holding ApS som kontrolleras av Jesper Lohmann, Director på Dico ApS och investmentbolaget Acasma ApS som ägs av den erkända affärsängeln och serieentreprenören Nicolai Frisch, alla danska, har från Ambjørner Holding ApS som kontrolleras av Aksel Blomgren Ambjørner köpt totalt 500 952 aktier till 5,25 DKK per aktie motsvarande 0,75 DKK över teckningskursen 4,50 DKK per aktie (17% ökning). Den lock up som för nuvarande finns på de förvärvade aktierna, enligt memorandumet, kommer att följa med vid köpet. Aktierna kommer därmed att vara under lock up under 12 månader från första handelsdagen på Spotlight Stock Market.

Aksel Blomgren Ambjørner är medgrundare av Freetrailer och är inte längre verksam i företaget. Av privata ekonomiska skäl har Aksel valt att realisera en andel av sitt aktieinnehav

Jesper Lohmann kommenterar på Dico ApS vägnar: ”Freetrailer har en beprövad affärsmodell, en stark ledning och en stor marknadspotential som är tre väsentliga ingredienser för att uppnå en stor tillväxt och som också är anledningen till att vi har varit intresserade av att köpa en större del och involvera oss i företaget”.

Nikolai Frisch kommenterar: ”Jag investerar bara när jag ser en stor internationell potential och begåvade människor som jag skulle vilja arbeta med – i kombination med ett rimligt pris. Den kombinationen har jag funnit i Freetrailer. Freetrailer har skapat ett universum där de med användarvänlig service förbinder konsumenter och deras medarbetare tillsammans. Jag skulle gärna vilja följa med på Freetrailers resa till nya marknader runt om i Europa”.

Ambjørner Holding ApS aktiekapital i Freetrailer minskas därmed från 20,4% till 15% efter försäljningen av 500 952 aktier. Vilket innebär att Ambjørner Holding ApS flaggar ned under 20%.

Dico ApS förvärvar 342 857 aktier. Acasma ApS förvärvar 120 000. Lohmann Holding ApS förvärvar 38 095 aktier.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Allan Sønderskov Darré, VD 
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Om Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett danskt teknologibolag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100% självbetjäningslösning via en applikation och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och annorlunda sätt, och sedan starten har mer än 2 miljoner kunder lånat en freetrailer hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartners.

Danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju tillväxtgazeller i rad. Idag har Freetrailer en lönsam och globalt skalbar affärsidé baserat på en beprövad och robust IT-plattform.